Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Socha Anonymus

Dátum a čas

Dnes je sobota, 14.12.2019, 9:26:33

Dôležité linky


PPA

www.apa.sk


 

Logo - TSK

www.trnava-vuc.sk


mpsr

www.mpsr.sk      


 

iropeuprvleader

 


 

Aktuálne počasie

dnes, sobota 14. 12. 2019
7 °C 2 °C
nedeľa 15. 12. 7/2 °C
pondelok 16. 12. 10/4 °C
utorok 17. 12. 15/10 °C

Navigácia

Obsah

Stránka

OZNÁMENIE o aktualizácii výzvy

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_033/4.1/1 na prekladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.1 bola dňa 27.08.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:
Dátum uzatvorenia výzvy: 31.10.2019
Aktuálne znenie výzvy nájdete na:
http://www.masdudvah.sk/dokumenty/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/prv/

27. 8. 2019

Výzva na prekladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.1

Výzva na prekladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.1
Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadosti o nenávatný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 
Dĺžka trvania a forma výzvy: 7.6.2019 - 30.8.2019 / uzatvorená výzva
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 70.000,00 Eur
Dokumenty a bližšie informácie nájdete na:
http://www.masdudvah.sk/dokumenty/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/prv/

7. 6. 2019

Šikovní fotografi z nášho územia POZOR!

Šikovní fotografi z nášho územia POZOR!Aj tento rok hľadáme najkrajšiu fotografiu z nášho územia. Zapojiť sa môže každý, kto rád fotí. Víťazné fotografie budú našu MAS reprezentovať na celoslovenskej súťaži vyhlásenej Národnou sieťou rozvoja vidieka. Súťažné kategórie sú:
1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej MAS/VSP
7. Naše kroje
Súťažné fotografie treba poslať e-mailom na adresu masdudvah@gmail.com. Je potrebné uviesť autora fotografie, prípadne názov. Fotografie treba poslať najneskôr do 28.05.2019.
Tešíme sa na vaše unikátne zábery :)

6. 5. 2019

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dudváh spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dudváh spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLDMiestna akčná skupina Dudváh si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dudváh spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD (kód: 302050N408)

28. 5. 2018 Zobraziť viac

Prípravná podpora na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh

Dňa 12.07.2016 bola podpísaná zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191TT040006 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Miestnou akčnou skupinou Dudváh  pre projekt s názvom "Prípravná podpora na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh", ktorého hlavnou aktivitou bolo vypracovať "Stratégiu CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh"

1. 9. 2016 Zobraziť viac

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci
PROGRAMU SPOLUPRÁCE V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO 
Kód výzvy: SKHU/1601
V rámci výzvy sa otvárajú nasledovné prioritné osi:
 PO1 – Príroda a kultúra
 PO2 – Posilnenie cezhraničnej mobility
 PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

18. 8. 2016 Zobraziť viac

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV), ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vydá na jeseň  novú výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl. Výzve s rovnakým zameraním, vydanej v januári 2016, totiž nepredchádzala výzva na projektové zámery, ktorá je nevyhnutná pre efektívnu implementáciu programu. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok by tak nebolo možné financovať a výzva preto musela byť zrušená. O žiadosť o nenávratný finančný príspevok pritom za pol roka požiadala len jediná obec.

Nová výzva zameraná na zvýšenie kapacít materských škôl na Slovensku v objeme desiatok miliónov eur bude realizovaná v spolupráci so samosprávnymi krajmi dvojkolovým systémom. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok totiž musí predchádzať projektový zámer, čo výzva z januára nespĺňala. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok, zriaďovatelia materských škôl, budú musieť v rámci novej výzvy najprv predložiť projektové zámery samosprávnym krajom, ktoré vydajú hodnotiace správy jednotlivých zámerov a odporučia ich do druhého kola.

Ministerstvo plánuje vydať novú výzvu na jeseň. MPRV SR preto odporúča potenciálnym žiadateľom, aby sledovali stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. O vydaní novej výzvy bude ministerstvo informovať aj prostredníctvom sociálnych sietí. Predpokladané trvanie výzvy bude 6 mesiacov.

Zdroj: http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=10504 


18. 8. 2016 Zobraziť menej

Výstava Region Tour Expo

Výstava Region Tour ExpoMiestna akčná skupina Dudváh sa zúčastnila na výstave cestovného ruchu Region Tour Expo, 13.-14. mája 2016 v Trenčíne.

20. 5. 2016 Zobraziť viac

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 8. 2016.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 22.04.2016
Dátum uzavretia: 31.08.2016
Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Viac info na adrese: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=256&page=2

19. 5. 2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/02. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 25. 7. 2016.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 22.04.2016
Dátum uzavretia: 25.07.2016
Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV
Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Viac info na adrese: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=255&page=1

19. 5. 2016

Stránka