Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Trojičný stĺp

Dátum a čas

Dnes je streda, 1.4.2020, 7:14:21

Dôležité linky


PPA

www.apa.sk


 

Logo - TSK

www.trnava-vuc.sk


mpsr

www.mpsr.sk      


 

iropeuprvleader

 


 

Aktuálne počasie

dnes, streda 1. 4. 2020
8 °C -2 °C
štvrtok 2. 4. 11/0 °C
piatok 3. 4. 12/1 °C
sobota 4. 4. 14/4 °C

Navigácia

Obsah

 


Miestna akčná skupina Dudváh zverejňuje Harmonogram výziev na rok
2020 pre opatrenie Integrovaného regionálneho operačného programu v
rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh.

Harmonogram vyziev 2020.pdf (1.14 MB)


OZNÁMENIE o aktualizácii výzvy

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_033/7.4/1  na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 7.4 bola dňa 18.12.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:

Dátum uzatvorenia výzvy: 29.2.2020

Aktuálne znenie výzvy:

Výzva MAS - CLLD_7.4_18122019.pdf (889.24 kB)

Aktuálne povinné prílohy výzvy:

Povinné prílohy k výzve_7.4.zip (8.67 MB)


OZNÁMENIE o aktualizácii výzvy

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_033/7.2/1  na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 7.2 bola dňa 17.12.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:

Dátum uzatvorenia výzvy: 29.2.2020

Aktuálne znenie výzvy:

Výzva MAS - CLLD_7.2._17122019.pdf (894.18 kB)

Aktuálne povinné prílohy výzvy:

Povinné prílohy k výzve_7.2.zip (9 MB)


OZNÁMENIE o aktualizácii výzvy

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_033/4.1/1  na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.1 bola dňa 16.12.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:

Dátum uzatvorenia výzvy: 29.2.2020

Aktuálne znenie výzvy:

Výzva MAS - CLLD_4.1_16122019.pdf (1.68 MB)

Aktuálne povinné prílohy výzvy:

Povinné prílohy k výzve_4.1.zip (9.86 MB)


Výzva na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 7.2 a 7.4

Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov   žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov opatrenia stratégie CLLD: 
2.1 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

2.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kódy a názvy podopatrení PRV SR 2014 – 2020:
7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Výzva_odborný hodnotiteľ_MAS Dudváh_7.2 PRV.docx (81.99 kB)

Výzva_odborný hodnotiteľ_MAS Dudváh_7.4 PRV.docx (81.97 kB)

72.pdf (3.18 MB)

74.pdf (3.26 MB)


Informačný seminár k projektovým výzvam č. MAS_033/7.2/1  a č. MAS_033/7.4/1 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Miestna akčná skupina Dudváh v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. V súvislosti s vyhlásením výzvy organizuje bezplatný informačný seminár, dňa 17.09.2019 o 14:00 hod. na  Obecnom úrade vo Veľkej Mači.

POZVÁNKA: pozvánka_informačný-seminár_7.2_7.4.docx (90.38 kB)


Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre podopatrenia 7.2 a 7.4

Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratných finančných príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Kódy a názvy podopatrení PRV SR 2014 – 2020:
7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Dĺžka trvania a forma výziev: 16.9.2019 - 31.12.2019

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy:

výzva č. 7.2 - 249.000,00 €

výzva č. 7.4 - 100.000,00 €

Výzva MAS - CLLD_7.2.pdf (891.48 kB)

Povinné prílohy k výzve_7.2.rar (7.29 MB)

Výzva MAS - CLLD_7.4.pdf (887.56 kB)

Povinné prílohy k výzve_7.4.rar (7.29 MB)


Šikovní fotografi z nášho územia POZOR!

plakátAj tento rok hľadáme najkrajšiu fotografiu z nášho územia. Zapojiť sa môže každý, kto rád fotí. Víťazné fotografie budú našu MAS reprezentovať na celoslovenskej súťaži vyhlásenej Národnou sieťou rozvoja vidieka. Súťažné kategórie sú: 
1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej MAS/VSP
7. Naše kroje 
Súťažné fotografie treba poslať e-mailom na adresu masdudvah@gmail.com. Je potrebné uviesť autora fotografie, prípadne názov.

Fotografie treba poslať najneskôr do 28.05.2019. 
Tešíme sa na vaše unikátne zábery 


Výzva na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 4.1

Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov   žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov opatrenia stratégie CLLD: 1.1 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

dokumenty/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/prv/


Miestna akčná skupina Dudváh zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2019 na opatrenia Programu rozvoja vidieka v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh.

dokumenty/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/prv/


Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dudváh spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

Miestna akčná skupina Dudváh si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dudváh spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD (kód: 302050N408)

aktuality-1/?more=29#msg29


Prípravná podpora na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh

Miestna akčná akupina Dudváh si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dudváh spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD (kód: 302050N408)

aktuality-1/?more=28#msg28


Dňa 12.07.2016 bola podpísaná zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191TT040006 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Miestnou akčnou skupinou Dudváh  pre projekt s názvom "Prípravná podpora na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh", ktorého hlavnou aktivitou bolo vypracovať "Stratégiu CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh"

 


Vážení občania,

v týchto mesiacoch obce z územia MAS Dudváh spracúvajú Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a združenie Miestna akčná skupina Dudváh (MAS Dudváh) pripravuje Stratégiu CLLD územia pre Program LEADER. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou územia MAS Dudváh je dôležitým dokumentom z hľadiska rozvoja regiónu a možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ pre obce, združenia a podnikateľské subjekty.

Veríme, že sa zúčastníte dotazníkového prieskumu a Vaše odpovede nám pomôžu zistiť Vaše potreby a spoločne docielime rozvoj Vašej obce a regiónu.

 Avšak sám anketový lístok je iba časťou prípravy plánu. Preto veríme, že sa zároveň osobne zúčastníte na odborných stretnutiach organizovaných v blízkej budúcnosti.

Vyplnené dotazníky môžete poslať elektronicky na e-mailovú adresu masdudvah@masdudvah.sk, alebo ich môžete v tlačenej forme odovzdať do 14.10.2015 na Vašom Obecnom úrade. Prázdny formulár je možné stiahnuť z webového sídla www.masdudvah.sk alebo z webového sídla Vašej obce.

Dotazník na stiahnutie (vo formáte Word)

Alebo dotazník je možné vyplniť aj elektronicky na nasledujúcom linku: 

Elektronický Dotazník

*                     *                 *                *                  *            

 • Poľnohospodárska platobná agentúra Vám dáva do pozornosti Výzvu č. 9/PRV/2015 na Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Bližšie info:

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6877

 • Spoločná prezentácia regionálnych značiek „regionálny produkt PONITRIE®“ a „regionálny produkt MALODUNAJSKO - GALANTSKO®“

 • Prezentácia certifikovaných produktov s regionálnou značkou „regionálny produkt MALODUNAJSKO - GALANTSKO®“

 • Prezentácia certifikovaných produktov s regionálnou značkou „regionálny produkt MALODUNAJSKO - GALANTSKO®“

 • Prezentácia certifikovaných služieb s regionálnou značkou „regionálny produkt MALODUNAJSKO - GALANTSKO®"

 • Prezentácia certifikovaných služieb s regionálnou značkou „regionálny produkt MALODUNAJSKO - GALANTSKO®"

 • Prezentácia certifikovaných produktov a služieb s regionálnou značkou „regionálny produkt PONITRIE®"

 • Prezentácia certifikovaných produktov a služieb s regionálnou značkou „regionálny produkt PONITRIE®"

 • Prezentácia certifikovaných produktov a služieb s regionálnou značkou „regionálny produkt PONITRIE®"

 • Prezentácia certifikovaných produktov a služieb s regionálnou značkou „regionálny produkt PONITRIE®"

 • Prezentácia certifikovaných produktov a služieb s regionálnou značkou „regionálny produkt PONITRIE®"