Spoločne za región - Kvíz

Kvíz

Dôležité linky


PPA

www.apa.sk


 

Logo - TSK

www.trnava-vuc.sk


mpsr

www.mpsr.sk      


 

iropeuprvleader

 


 

Aktuálne počasie

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý dážď 30 °C 19 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 32/19 °C
pondelok 15. 7. polojasno 33/20 °C
utorok 16. 7. mierny dážď 35/20 °C

Dátum a čas

Dnes je sobota, 13.7.2024, 21:08:55

Navigácia

Obsah

Harmonogram výziev na rok 2022

Miestna akčná skupina Dudváh zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2022 na opatrenia Programu rozvoja vidieka v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh.

Harmonogram výziev 2022_MAS Dudváh_verz.4_zverejnená.pdf (185.6 kB)


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z integrovaného regionálneho operačného programu

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q647-511-001

Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dudváh)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 21.07.2020

Dátumy uzavretia hodnotiacich kôl:
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 22.10.2020
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 22.01.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 22. dňu príslušného mesiaca.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Výzva-IROP-CLLD-Q647-511-001.docx (168.97 kB)

Prílohy výzvy:

Príloha č. 1 výzvy_formulár_ZoPr.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 152.51 kB

Príloha č. 2 výzvy_Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 103.65 kB

Príloha č. 3 výzvy_Zoznam_merateľných_ukazovateľov.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 103.11 kB

Príloha č. 4 výzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 117.61 kB

Prílohy žiadosti o príspevok:

prílohy k formuláru ZoPr.zip Typ: ZIP Archív, Velkosť: 5.25 MB

Správy

OZNÁMENIE o aktualizácii výzvy

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_033/4.1/1 na prekladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.1 bola dňa 27.08.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:
Dátum uzatvorenia výzvy: 31.10.2019
Aktuálne znenie výzvy nájdete na:
http://www.masdudvah.sk/dokumenty/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/prv/ celý text

ostatné | 27. 8. 2019 | Autor:

Výzva na prekladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.1

Výzva na prekladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.1
Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadosti o nenávatný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 
Dĺžka trvania a forma výzvy: 7.6.2019 - 30.8.2019 / uzatvorená výzva
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 70.000,00 Eur
Dokumenty a bližšie informácie nájdete na:
http://www.masdudvah.sk/dokumenty/programove-obdobie-2014-2020/projektove-vyzvy/prv/ celý text

ostatné | 7. 6. 2019 | Autor:
#

Šikovní fotografi z nášho územia POZOR!

Aj tento rok hľadáme najkrajšiu fotografiu z nášho územia. Zapojiť sa môže každý, kto rád fotí. Víťazné fotografie budú našu MAS reprezentovať na celoslovenskej súťaži vyhlásenej Národnou sieťou rozvoja vidieka. Súťažné kategórie sú:
1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej MAS/VSP
7. Naše kroje
Súťažné fotografie treba poslať e-mailom na adresu masdudvah@gmail.com. Je potrebné uviesť autora fotografie, prípadne názov. Fotografie treba poslať najneskôr do 28.05.2019.
Tešíme sa na vaše unikátne zábery :) celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor:
#

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dudváh spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

Miestna akčná skupina Dudváh si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS Dudváh spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD (kód: 302050N408) celý text

ostatné | 28. 5. 2018 | Autor:

Prípravná podpora na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh

Dňa 12.07.2016 bola podpísaná zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191TT040006 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Miestnou akčnou skupinou Dudváh  pre projekt s názvom "Prípravná podpora na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh", ktorého hlavnou aktivitou bolo vypracovať "Stratégiu CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh" celý text

ostatné | 1. 9. 2016 | Autor:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl celý text

ostatné | 18. 8. 2016 | Autor:

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci PROGRAMU SPOLUPRÁCE V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci
PROGRAMU SPOLUPRÁCE V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO 
Kód výzvy: SKHU/1601
V rámci výzvy sa otvárajú nasledovné prioritné osi:
 PO1 – Príroda a kultúra
 PO2 – Posilnenie cezhraničnej mobility
 PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti celý text

ostatné | 18. 8. 2016 | Autor:
#

Výstava Region Tour Expo

Miestna akčná skupina Dudváh sa zúčastnila na výstave cestovného ruchu Region Tour Expo, 13.-14. mája 2016 v Trenčíne. celý text

ostatné | 20. 5. 2016 | Autor:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 8. 2016.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 22.04.2016
Dátum uzavretia: 31.08.2016
Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Viac info na adrese: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=256&page=2 celý text

ostatné | 19. 5. 2016 | Autor:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/02. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 25. 7. 2016.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 22.04.2016
Dátum uzavretia: 25.07.2016
Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV
Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Viac info na adrese: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=255&page=1 celý text

ostatné | 19. 5. 2016 | Autor:

Oznámenie

o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie/7651 celý text

ostatné | 18. 5. 2016 | Autor:

Výzva č. 9/PRV/2015 na Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľske

Poľnohospodárska platobná agentúra Vám dáva do pozornosti Výzvu č. 9/PRV/2015 na Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Bližšie info:
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6877 celý text

ostatné | 16. 7. 2015 | Autor:
#

Súťaž o najlepšie jablko v rámci Jablkového festivalu

Súťaž o najlepšie jablko v rámci Jablkového festivalu celý text

ostatné | 1. 10. 2014 | Autor:
#

Jablkový festival

Jablkový festival celý text

ostatné | 1. 10. 2014 | Autor:
#

Pozvánka na Galantské trhy 07.- 09.08.2014 - Dedina v meste

Pozvánka na Galantské trhy celý text

ostatné | 21. 7. 2014 | Autor:
#

Pozvánka na podujatie: Milu jeme - Kaskády 12.07.2014

Pozvánka na podujatie: Milu jeme - Kaskády 12.07.2014 celý text

ostatné | 1. 7. 2014 | Autor:

Zavádzanie regionálnej značky - "regionálny produkt MALODUNAJSKO-GALANTSKO"

Zavádzanie regionálnej značky - "regionálny produkt MALODUNAJSKO-GALANTSKO" celý text

ostatné | 2. 1. 2014 | Autor:
#

PF 2014

PF 2014 celý text

ostatné | 12. 12. 2013 | Autor:

Dotazníkový prieskum verejnej mienky MAS Dudváh

Dotazníkový prieskum verejnej mienky MAS Dudváh celý text

ostatné | 2. 12. 2013 | Autor:

Regionálna značka - materiály na pripomienkovanie

Regionálna značka - materiály na pripomienkovanie celý text

ostatné | 1. 11. 2013 | Autor:
#

Výsledky súťaže o najlepší chlieb podľa návštevníkov

Výsledky súťaže o najlepší chlieb podľa návštevníkov celý text

ostatné | 7. 10. 2013 | Autor:

Pozvánka na pracovné stretnutie podnikateľov - tvorba regionálneho značenia

Pozvánka na pracovné stretnutie podnikateľov - tvorba regionálneho značenia celý text

ostatné | 4. 10. 2013 | Autor:

Pozvánka na školenie

Pozvánka na školenie k projektovej výzve č. 17/PRV/MAS 07 - opatrenie 3.3 Vzdelávnie a informovanie celý text

ostatné | 28. 5. 2013 | Autor:

Pozvánka na školenie

Pozvánka na školenie k projektovej výzve č. 18/PRV/MAS 07 - opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu celý text

ostatné | 28. 5. 2013 | Autor:

Pozvánka na školenie

Pozvánka na školenie k projektovým výzvam č. 15/PRV/MAS 07 - opatrenie 3.4.1 Zabezpečenie základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo a č. 16/PRV/MAS 07 - opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí celý text

ostatné | 28. 5. 2013 | Autor:

„Vidiek v súčasnosti“ a „vidiek v roku 2020“

„Vidiek v súčasnosti“ a „vidiek v roku 2020“ celý text

ostatné | 9. 11. 2012 | Autor:

Spoločné zamúčené histórie - mlyny, obilie a miestne produkty v našich regiónoch

„Spoločné zamúčené histórie - mlyny, obilie a miestne produkty v našich regiónoch“
(kód mikroprojektu: SK/FMP/04/036, č. zmluvy: 2011/0293)
"Záverečná konferencia s ukážkou miestnych produktov" celý text

ostatné | 10. 5. 2012 | Autor: