Spoločne za región - Kvíz

Kvíz

Dôležité linky


PPA

www.apa.sk


 

Logo - TSK

www.trnava-vuc.sk


mpsr

www.mpsr.sk      


 

iropeuprvleader

 


 

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
streda 26. 6. mierny dážď 30/18 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 27/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 29/18 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 25.6.2024, 6:20:40

Obsah


Informácia o plánovanom uzavretí Výzvy na predkladanie žiadosti o príspevok IROP-CLLD-Q647-511-001

Miestna akčná skupina Dudváh oznamuje žiadateľom, že plánuje predčasne uzavrieť Výzvu IROP-CLLD-Q647-511-001, na aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií, z dôvodu nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedeného vo výzve.
 

Plánovaný dátum uzavretia výzvy je 29.12.2023.

 


 

AKTUALIZÁCIA VÝZVY č. IROP-CLLD-Q647-511-001

MAS Dudváh oznamuje žiadateľom, že výzva č. IROP-CLLD-Q647-511-001 bola aktualizovaná. 

Operačný program:       Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:  5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná Priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 - Podpora podnikania a inovácií

Dátum účinnosti aktualizácie: 08.11.2022

Predmet aktualizácie:

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Pri prekladaní ŽoPr použite nové formuláre:

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy.docx (87.4 kB)

Výzva-IROP-CLLD-Q647-511-001_aktualizacia2_BSZ.docx (247.06 kB)

Výzva-IROP-CLLD-Q647-511-001_aktualizacia1_ZSZ.docx (264.55 kB)

Príloha č. 1 výzvy_formulár_ZoPr_BSZ.docx (237.02 kB)

Príloha č. 1 výzvy_formulár_ZoPr_ZSZ.docx (238.64 kB)

Príloha č. 2 výzvy_Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov_BSZ.docx (87.72 kB)

Príloha č. 2 výzvy_Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov_ZSZ.docx (88.52 kB)

Príloha č. 3 výzvy_Zoznam_merateľných_ukazovateľov_BSZ.docx (185.99 kB)

Príloha č. 3 výzvy_Zoznam_merateľných_ukazovateľov_ZSZ.docx (186.49 kB)

Príloha č. 4 výzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov.docx (204.54 kB)

prílohy k formuláru ZoPr_BSZ.zip (4.86 MB)

prílohy k formuláru ZoPr_ZSZ.zip (4.86 MB)

 


AKTUALIZÁCIA VÝZVY č. IROP-CLLD-Q647-511-001

MAS Dudváh oznamuje žiadateľom, že výzva č. IROP-CLLD-Q647-511-001 bola aktualizovaná. 

Operačný program:       Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:  5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná Priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 - Podpora podnikania a inovácií

Dátum účinnosti aktualizácie: 16.4.2021

Predmet aktualizácie:

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Pri prekladaní ŽoPr použite nové formuláre:

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy.docx (87.32 kB)

Výzva-IROP-CLLD-Q647-511-001_aktualizacia1_BSZ.docx (248.44 kB)

Výzva-IROP-CLLD-Q647-511-001_aktualizacia1_ZSZ.docx (295.49 kB)

Príloha č. 1 výzvy_formulár_ZoPr_BSZ.docx (235.93 kB)

Príloha č. 1 výzvy_formulár_ZoPr_ZSZ.docx (259.94 kB)

Príloha č. 2 výzvy_Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov_BSZ.docx (192.04 kB)

Príloha č. 2 výzvy_Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov_ZSZ.docx (192.48 kB)

Príloha č. 3 výzvy_Zoznam_merateľných_ukazovateľov_BSZ.docx (185.35 kB)

Príloha č. 3 výzvy_Zoznam_merateľných_ukazovateľov_ZSZ.docx (185.6 kB)

Príloha č. 4 výzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov_BSZ.docx (204.25 kB)

Príloha č. 4 výzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov_ZSZ.docx (204.62 kB)

prílohy k formuláru ZoPr_ZSZ.zip (4.96 MB)

prílohy k formuláru ZoPr_BSZ.zip (4.96 MB)


AKTUALIZÁCIA DOKUMENTOV VÝZVY č. IROP-CLLD-Q647-511-001

V súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR boli aktualizované dokumenty výzvy č. IROP-CLLD-Q647-511-001:

Operačný program:       Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:  5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná Priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 - Podpora podnikania a inovácií

Pri prekladaní ŽoPr použite nové formuláre.

Výzva-IROP-CLLD-Q647-511-001 (1).docx (252.14 kB)

Príloha č. 1 výzvy_formulár_ZoPr (1).docx (234.62 kB)

Príloha č. 2 výzvy_Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov (1).docx (192.03 kB)

Príloha č. 3 výzvy_Zoznam_merateľných_ukazovateľov (1).docx (185.33 kB)

Príloha č. 4 výzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov (1).docx (203.53 kB)

prílohy k formuláru ZoPr (1).zip (5.64 MB)


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z integrovaného regionálneho operačného programu

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q647-511-001

Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Dudváh)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 21.07.2020

Dátumy uzavretia hodnotiacich kôl:
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 22.10.2020
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 22.01.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 22. dňu príslušného mesiaca.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Výzva-IROP-CLLD-Q647-511-001.docx (168.97 kB)

Prílohy výzvy:

Príloha č. 1 výzvy_formulár_ZoPr.docx (152.51 kB)

Príloha č. 2 výzvy_Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov.docx (103.65 kB)

Príloha č. 3 výzvy_Zoznam_merateľných_ukazovateľov.docx (103.11 kB)

Príloha č. 4 výzvy_Kriteria_pre_vyber_projektov.docx (117.61 kB)

Prílohy žiadosti o príspevok:

prílohy k formuláru ZoPr.zip (5.25 MB)


Miestna akčná skupina Dudváh zverejňuje aktualizáciu harmonogramu výziev na rok 2020 pre opatrenie Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh.

Harmonogram výziev 2020 - aktualizované


Miestna akčná skupina Dudváh zverejňuje Harmonogram výziev na rok
2020 pre opatrenie Integrovaného regionálneho operačného programu v
rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh.

Harmonogram vyziev 2020.pdf (1.14 MB)