Spoločne za región - Kvíz

Kvíz

Dôležité linky


PPA

www.apa.sk


 

Logo - TSK

www.trnava-vuc.sk


mpsr

www.mpsr.sk      


 

iropeuprvleader

 


 

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
streda 26. 6. mierny dážď 30/18 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 27/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 29/18 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 25.6.2024, 7:14:50

Navigácia

Obsah

Často kladené otázky

Všeobecné otázky 
 
1. Keď je naša obec pólom rastu, môže podať žiadosť o NFP (projekt) aj do „Regionálneho operačného programu, opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel“ a aj do „Programu rozvoja vidieka SR, osi 4 Leader, opatrenia č. 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia“?
Áno, môže podať žiadosť o NFP (projekt) do obidvoch opatrení, podmienkou je, že pre každý jeden projekt môže byť použitý iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov.

2. Je možné doplniť alebo zmeniť v stratégií podporované činnosti?
Áno, podľa Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader je možné doplniť alebo zmeniť podporované činnosti ISRÚ MAS Dudváh vrátane presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení a to len jeden krát počas rokov 2007 – 2013 a to najskôr po dvoch rokoch od podpisu zmluvy s PPA.

3. Kto sa môže stať členom MAS Dudváh?
Členmi združenia môžu byť nasledovné subjekty: fyzické osoby (aktivisti z územia), obce, ostatné verejné organizácie (štátna správa, verejnoprávne inštitúcie), zástupcovia podnikateľského sektora (živnostníci, obchodné spoločnosti, družstvá) a zástupcovia neziskového sektora (záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia a iné neziskové organizácie). O prijatí členov združenia rozhoduje najvyšší orgán združenia, tj. valné zhromaždenie MAS Dudváh.

4. Len členovia MAS Dudváh môžu podať žiadosti o NFP (projekty) v rámci jednotlivých opatrení?
Nie, žiadosti o NFP (projekty) môžu podať všetky fyzické a právnické osoby z územia MAS Dudváh. Presná definícia konečných prijímateľov – prekladateľov projektu v rámci jednotlivých opatrení je uvedená v Dodatku č. 2 k Integrovanej stratégií rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Dudváh.

5. Koľko žiadosti o NFP (projekt) môže podať jeden žiadateľ?
Konečný prijímateľ – prekladateľ projektu (žiadateľ) môže podať len jeden projekt v rámci každej výzvy. Počet plánovaných výziev v rámci jednotlivých opatrení je uvedený v Dodatku č. 2 k Integrovanej stratégií rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Dudváh.
 
Otázky v rámci opatrenia 2.1 Obnova a rozvoj obcí
1. Vybudovanie fontánky v rámci revitalizácie verejného priestranstva je oprávnenou aktivitou?
Áno, je oprávnenou aktivitou v rámci opatrenia 2.1 Obnova a rozvoj obcí.

2. Vybudovanie kamerového systému na verejných priestranstvách je oprávnenou aktivitou?
Nie, nie je oprávnenou aktivitou.


Otázky v rámci opatrenia 2.2 Zabezpečenie základných služieb
1. Rekonštrukcia materskej škôlky je oprávnenou aktivitou?
Nie, lebo v rámci opatrenia 2.2 Zabezpečenie základných služieb medzi neoprávnené projekty patria projekty zamerané na školskú problematiku.