Spoločne za región - Kvíz

Kvíz

Dôležité linky


PPA

www.apa.sk


 

Logo - TSK

www.trnava-vuc.sk


mpsr

www.mpsr.sk      


 

iropeuprvleader

 


 

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
streda 26. 6. mierny dážď 30/18 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 27/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 29/18 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 25.6.2024, 8:15:53

Obsah

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke (http://www.apa.sk/) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 62 zo dňa 30.03.2012": Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 9512/2012, zo dňa 30.03.2012, zverejnila na webovej stránke PPA, v časti "PPA / Projektové podpory / PRV 2007 - 2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 12 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader, schválené 14. Poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008.

Dodatok č. 12 mení a upravuje: 

 • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.11, v znení dodatku č. 11
 • Prílohu č. 3 Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 (projektov) MAS
 • Prílohu č. 17 Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 Leader

Zmeny sú uvedené priamo v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, verziu č. 1.12, platná a účinná od 30.03.2012 (doplnené znenia sú zvýraznené farebne a kurzívou a odstránené zmeny sú prečiarktnuté) a v prílohách: 

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke (http://www.apa.sk/) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 60 zo dňa 06.03.2012": Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA, v časti "PPA / Projektové podpory / PRV 2007 - 2013 / OS 4 Leader / Usmernenie", ako aj v časti "PPA / Projektové podpory / PRV 2007 - 2013 / OS 4 Leader / Výzvy"  "Dodatok č. 11", ktorým sa dopĺňa "Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader", schválené 14. Poradou vedenia MP SR. Zároveň v uvedených častiach zverejnila aj samotné Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verziu č. 1.11, platnú od 06.03.2012, a účinnú od 26.03.2012, vrátanie všetkých príloh a formulárov žiadostí, ktoré sa aktualizovali v rámci uvedeného Dodatku č. 11 pre jednotlivé opatrenia osi 3, implementované prostredníctvom osi 4.

Usmernenie pre administráciu Osi 4 Leader (so zapracovanými ustanoveniami Dodatku č. 11, verziu 1.11 platnú od 06.03.2012 a účinnú od 26.03.2012:   

 • Dodatok č.11 ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader
  (stiahnuť vo formáte Word)
 • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia č. 1.11 - bez sledovania zmien
  (stiahnuť vo formáte Word)
 • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia č. 1.11 - so sledovaním zmien
  (stiahnuť vo formáte Word)
 •  Príloha č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 -verzia č. 1.11 - so sledovaním zmien
  (stiahnuť vo formáte Word)
 •  Príloha č. 17 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader - Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov -verzia č. 1.11 - bez sledovania zmien
  (stiahnuť vo formáte Word)
 •  Príloha č. 19 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader - Cenník vybraných oprávnených výdavkov -verzia č. 1.11 
  (stiahnuť vo formáte Word)


   

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke (http://www.apa.sk/) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 55 zo dňa 19.12.2011": Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA Usmernenie pre administráciu Osi 4 Leader (so zapracovanými ustanoveniami Dodatku č. 10, verziu 1.10 platnú od 19.12.2011:   

 • Dodatok č.10 ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader
  (stiahnuť vo formáte PDF)
 • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia č. 1.10 - bez sledovania zmien
  (stiahnuť vo formáte Word)
 • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia č. 1.10 - so sledovaním zmien
  (stiahnuť vo formáte Word)
 •  Príloha č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 -verzia č. 1.1(stiahnuť vo formáte PDF)

  Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke (http://www.apa.sk/) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 49 zo dňa 03.06.2011" Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA Usmernenie pre administráciu Osi 4 Leader, verziu 1.9 platnú od 06.06.2011 spolu s Dodatkom č. 9:   
 • Dodatok č.9 ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader
  (stiahnuť vo formáte Word)
 • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia č. 1.9 - bez sledovania zmien
   
  (stiahnuť vo formáte Word)
 • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia č. 1.9 - so sledovaním zmien
  (stiahnuť vo formáte Word)
 •  Príloha č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 -verzia č. 1.9(stiahnuť vo formáte Word)

   

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke (http://www.apa.sk/) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 43 zo dňa 05.04.2011" Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA Usmernenie pre administráciu Osi 4 Leader, verziu 1.8 platnú od 05.04.2011 spolu s Dodatkom č. 8:   

   

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke (http://www.apa.sk/) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 39 zo dňa 26.11.2010" Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA Usmernenie pre administráciu Osi 4 Leader, verziu 1.7 platnú od 26.11.2010 spolu s Dodatkom č. 7:  

 

 • Dodatok č.7, ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader
  (stiahnuť vo formáte PDF)
 • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader - verzia č. 1.7
  (stiahnuť vo formáte Word)
 •  Príloha č. 6 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 leader - Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 -verzia č. 1.7
  (stiahnuť vo formáte PDF)

   

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke (http://www.apa.sk/) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 34 zo dňa 23.3.2010" Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA: 

- v časti PRV na r. 2007 - 2013/11. Os 4 Leader: 

             Príloha č. 3   (stiahnuť vo formáte Word)
             Príloha č. 6   (stiahnuť vo formáte Word)
             Príloha č. 7    (stiahnuť vo formáte Excel)
             Príloha č. 8    (stiahnuť vo formáte Word)
             Príloha č. 9    (stiahnuť vo formáte Word)

- v časti PRV na r. 2007-2013/17. MAS Implementácia opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4: aktualizované ŽoNFP pre opatrenia: 3.2B, 3.3, 3.4.1, 3.4.2.

Aktuálne sú nasledovné dokumenty:

 

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke (http://www.apa.sk/) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 29 zo dňa 29.1.2010" Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013/Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 11. OS 4 Leader zverejnila Dodatok č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader(verzia 1.5), schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008, v ktorom sú zapracované zmeny uvedené v Dodatku č. 5 a príslušné prílohy :

 

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke (http://www.apa.sk/) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 24 zo dňa 30.10.2009" Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Dodatok č. 4 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.

 

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 29.07.2009 na svojej webovej stránke http://www.apa.sk/ v časti 17 "Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 - 17. MAS - Implementácia opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4" sekcia projektových podpôr - Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader vrátane príloh: