Spoločne za región - Kvíz

Kvíz

Dôležité linky


PPA

www.apa.sk


 

Logo - TSK

www.trnava-vuc.sk


mpsr

www.mpsr.sk      


 

iropeuprvleader

 


 

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 6. 2022
slabý dážď 32 °C 21 °C
streda 29. 6. slabý dážď 36/20 °C
štvrtok 30. 6. slabý dážď 36/19 °C
piatok 1. 7. mierny dážď 33/17 °C

Dátum a čas

Dnes je utorok, 28.6.2022, 16:39:39

Navigácia

Obsah

Schválené projekty v rámci implementácie ISRÚ MAS Dudváh (zdroje PRV SR, os 4 Leader)

V rámci implementácie ISRÚ MAS Dudváh od uzávierky prvých projektových výziev (15.04.2010) do konca roku 2010 budú schválené projekty v rámci nasledovných opatrení a aktivít:

Opatrenie 3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B 

(názov opatrenia v súlade s ISRÚ MAS Dudváh: opatrenie 3.1 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu): 

  • marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu. 

Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

(názov opatrenia v súlade s ISRÚ MAS Dudváh: opatrenie 1.2 Zvýšenie informovanosti a vedomostnej úrovne): 

  • všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR. vVzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske združenia) - tematicky zamerané najmä na: ekonomiku podnikateľského subjektu; zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore; manažment kvality; inovácie vo vidieckych oblastiach; zavádzanie informačných technológií, internetizácia; ochrana životného prostredia; obnova a rozvoj vidieka.                

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

(názov opatrenia v súlade s ISRÚ MAS Dudváh: opatrenie 2.2: Zabezpečenie základných služieb pre obyvateľov):

  • rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;
  • výstavba, rekonštrukcia a modrenizácia detských  a športových ihrísk (vrátane krytých a zázemí  týchto ihrísk), tržníc (vrátane krytých), autobusových zastávok a pod. (napr.: obecných rozhlasov);
  • rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr.: obecný úrad, dom smútku) a objektov spoločenského významu (napr.: amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR (ďalej len "MK SR") v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia a pripojenia na internet;
  • z opatrenia 2.2 je vylúčená aktivita "Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu"!

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

(názov opatrenia v súlade s ISRÚ MAS Dudváh: opatrenie 2.1: Obnova a rozvoj obcí):

  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a parkov.