Spoločne za región - Kvíz

Kvíz

Dôležité linky


PPA

www.apa.sk


 

Logo - TSK

www.trnava-vuc.sk


mpsr

www.mpsr.sk      


 

iropeuprvleader

 


 

Aktuálne počasie

dnes, sobota 10. 6. 2023
mierny dážď 23 °C 14 °C
nedeľa 11. 6. mierny dážď 23/14 °C
pondelok 12. 6. slabý dážď 19/13 °C
utorok 13. 6. jasná obloha 18/9 °C

Dátum a čas

Dnes je sobota, 10.6.2023, 23:54:00

Obsah

Harmonogram výziev na rok 2022

Miestna akčná skupina Dudváh zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2022 na opatrenia Programu rozvoja vidieka v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh.

Harmonogram výziev 2022_MAS Dudváh_verz.4_zverejnená.pdf (185.6 kB)


Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre podopatrenia 7.2 a 7.4

Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratných finančných príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Kódy a názvy podopatrení PRV SR 2014 – 2020:
7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Dĺžka trvania a forma výziev: 01.03.2021 - 13.04.2021

Prílohy:

Výzva č.  MAS_033/7.2/2 (1004.85 kB)

Prílohy k výzve č. MAS_033/7.2/2 (6.05 MB)

Výzva č.  MAS_033/7.4/2 (1000.47 kB)

Prílohy k výzve č. MAS_033/7.4/2 (6.02 MB)


Harmonogram výziev za rok 2021 (opatrenia PRV)

Miestna akčná skupina Dudváh zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2021 na opatrenia Programu rozvoja vidieka v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh.

Harmonogram-vyziev_MAS Dudváh_2021_PRV.pdf (149.99 kB)


OZNÁMENIE o aktualizácii výzvy

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_033/7.4/1  na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 7.4 bola dňa 18.12.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:

Dátum uzatvorenia výzvy: 29.2.2020

Aktuálne znenie výzvy:

Výzva MAS - CLLD_7.4_18122019.pdf (889.24 kB)

Aktuálne povinné prílohy výzvy:

Povinné prílohy k výzve_7.4.zip (8.67 MB)


OZNÁMENIE o aktualizácii výzvy

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_033/7.2/1  na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 7.2 bola dňa 17.12.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:

Dátum uzatvorenia výzvy: 29.2.2020

Aktuálne znenie výzvy:

Výzva MAS - CLLD_7.2._17122019.pdf (894.18 kB)

Aktuálne povinné prílohy výzvy:

Povinné prílohy k výzve_7.2.zip (9 MB)


OZNÁMENIE o aktualizácii výzvy

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_033/4.1/1  na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.1 bola dňa 16.12.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:

Dátum uzatvorenia výzvy: 29.2.2020

Aktuálne znenie výzvy:

Výzva MAS - CLLD_4.1_16122019.pdf (1.68 MB)

Aktuálne povinné prílohy výzvy:

Povinné prílohy k výzve_4.1.zip (9.86 MB)


OZNÁMENIE o aktualizácii výzvy

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_033/4.1/1  na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.1 bola dňa 18.10.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:

Dátum uzatvorenia výzvy: 31.12.2019

Aktuálne znenie výzvy:

Výzva MAS - CLLD_4.1_akt.č.3

Povinné prílohy výzvy:

výzva_4.1_povinné prílohy.rar (8.14 MB)


Výzva na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 7.2 a 7.4

Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov   žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov opatrenia stratégie CLLD: 
2.1 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

2.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kódy a názvy podopatrení PRV SR 2014 – 2020:
7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Výzva_odborný hodnotiteľ_MAS Dudváh_7.2 PRV (3).docx (62.41 kB)

Výzva_odborný hodnotiteľ_MAS Dudváh_7.4 PRV (1).docx (62.46 kB)

7.2.pdf (811.24 kB)

7.4.pdf (829.09 kB)


Informačný seminár k projektovým výzvam č. MAS_033/7.2/1  a č. MAS_033/7.4/1 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Miestna akčná skupina Dudváh v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. V súvislosti s vyhlásením výzvy organizuje bezplatný informačný seminár, dňa 17.09.2019 o 14:00 hod. na  Obecnom úrade vo Veľkej Mači.

POZVÁNKA: pozvánka_informačný-seminár_7.2_7.4.docx (90.38 kB)


Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre podopatrenia 7.2 a 7.4

Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratných finančných príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Kódy a názvy podopatrení PRV SR 2014 – 2020:
7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Dĺžka trvania a forma výziev: 16.9.2019 - 31.12.2019

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy:

výzva č. 7.2 - 249.000,00 €

výzva č. 7.4 - 100.000,00 €

Výzva MAS - CLLD_7.2.pdf (891.48 kB)

Povinné prílohy k výzve_7.2.rar (7.29 MB)

Výzva MAS - CLLD_7.4.pdf (887.56 kB)

Povinné prílohy k výzve_7.4.rar (7.29 MB)


OZNÁMENIE o aktualizácii výzvy

Oznamujeme Vám, že výzva č. MAS_033/4.1/1  na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.1 bola dňa 27.08.2019 aktualizovaná. Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy a zmenila sa nasledovne:

Dátum uzatvorenia výzvy: 31.10.2019

Aktuálne znenie výzvy:

Výzva MAS - CLLD_4.1_predlzena.pdf (1.66 MB)

Povinné prílohy výzvy:

výzva_4.1_povinné prílohy.rar (8.14 MB)


Informačný seminár k výzve na podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Dovoľujeme si Vás informovať, že Miestna akčná skupina Dudváh v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. V súvislosti s vyhlásením výzvy organizuje bezplatný informačný seminár, dňa 25.06.2019 o 16:00 hod. na  Obecnom úrade vo Veľkej Mači.

POZVÁNKA: pozvánka_informačný seminár_4.1.docx (99.13 kB)


Výzva na predkladanie žiadosti o NFP pre podopatrenie 4.1

Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Dĺžka trvania a forma výzvy: 7.6.2019 - 30.8.2019 / uzatvorená výzva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 70.000,00 Eur

Výzva_opatrenie 4.1

Povinné prílohy k výzve


Výzva na výber odborných hodnotiteľov - opatrenie 4.1

Miestna akčná skupina Dudváh vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov   žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Názov opatrenia stratégie CLLD: 1.1 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2020: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Výzva_odborný hodnotiteľ_4.1

Výzva_odborný hodnotiteľ_4.1.PDF


Miestna akčná skupina Dudváh zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2019 na opatrenia Programu rozvoja vidieka v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh.

Harmonogram výziev_2019_PRV