Spoločne za región - Kvíz

Kvíz

Dôležité linky


PPA

www.apa.sk


 

Logo - TSK

www.trnava-vuc.sk


mpsr

www.mpsr.sk      


 

iropeuprvleader

 


 

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 5. 2. 2023
jasná obloha 1 °C -3 °C
pondelok 6. 2. zamračené 0/-5 °C
utorok 7. 2. jasná obloha 2/-5 °C
streda 8. 2. takmer jasno 2/-4 °C

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 5.2.2023, 19:01:18

Navigácia

Obsah

Stratégia integrovaného rozvoja Mikroregiónu Dudváh

Na území Mikroregiónu Dudváh (obce Čierna Voda, Čierny Brod, Košúty, Mostová, Matúškovo, Topoľnica, Kajal, Váhovce, Dolná Streda, Gáň, Malá Mača a Veľká Mača) sa v septembri 2007 začalo vypracovanie „Stratégie integrovaného rozvoja Mikroregiónu Dudváh“. Stratégia bola vyhotovená pomocou finančnej podpory Trnavského samosprávneho kraja na základe úspešnej žiadosti podanej do výzvy s názvom „Predkladanie žiadostí o zaradenie mikroregiónov do aktivít prístupu LEADER: Príprava nových mikroregiónov Trnavského samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka – prístup LEADER a na získanie nenávratnej finančnej pomoci pre spracovanie rozvojových stratégií mikroregiónov a prípravu miestnych a odborných kapacít – prístup LEADER“. V rámci projektu bola za pól roka pomocou vybraných odborníkov vypracovaná rozvojová stratégia územia. Odborným garantom stratégie boli Fórum centrum pre regionálny rozvoj a Regionálna rozvojová agentúra Galanta.

Vypracovaný rozvojový dokument pozostával z nasledovných častí:

  • Úvod
  • Audit zdrojov (prírodné, ľudské, materiálne a ekonomické zdroje)
  • Stratégia rozvoja územia (vízia rozvoja územia, SWOT a problémová analýza, strategický cieľ, špecifické ciele a opatrenia)
  • Akčný a finančný plán
  • Monitorovací a hodnotiaci rámec
  • Implementačný rámec stratégie
  • Zoznam použitej literatúry
  • Prílohy
     

Rozvojová stratégia obsahovala rozvojové zámery obecných samospráv, miestnych neziskových organizácií, ako aj podnikateľov. V rámci projektu bol realizovaný aj dotazníkový prieskum verejnej mienky, bolo mobilizované miestne obyvateľstvo a bola vyhotovená informačná brožúra s ohľadom propagácie projektu a mikroregiónu. Na vypracovaní stratégie sa spolupodieľali miestni obyvatelia, zástupcovia miestnych organizácií a podnikov, poslanci obecných zastupiteľstiev, podnikatelia a starostovia z územia mikroregiónu Dudváh. Stratégia bola aktualizovaná v roku 2008 už pod vedením Miestnej akčnej skupiny Dudváh v zmysle „Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader“ a „Záväznej osnovy Integrovanej stratégie rozvoja územia“ Ministerstva pôdohospodárstva SR. Vďaka rozvojovému plánu bol Mikroregión Dudváh pripravený na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok do osi 4 Leader (Program rozvoja vidieka SR 2007-2013).

Projekt podporili:

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja

Logo TTSK

  Regionálna rozvojová agentúra Galanta

Logo RRA

Fórum centrum pre regionálny rozvoj

Logo FRDC